Home Hoefsmederij Siersmederij Klanten Tarieven Voorstellen Contact


Disclaimer

Hoefsmederij Robert Spronck spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op zijn website.
Ook streeft hij naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
Hoefsmederij Robert Spronck behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.
Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Hoefsmederij Robert Spronck geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.
Ook kan Hoefsmederij Robert Spronck geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van - of fouten of vertraging in - het verstrekken van informatie.
Hoefsmederij Robert Spronck garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
Hoefsmederij Robert Spronck aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de site waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
De gegevens die gepubliceerd staan op de site van Hoefsmederij Robert Spronck, mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Hoefsmederij Robert Spronck verder gepubliceerd worden op welke wijze dan ook.

Invullen van het contactformulier.
Het invullen van uw gegevens gebeurt op uw eigen verantwoording.
Hoefsmederij Robert Spronck kan niet aansprakelijk gesteld worden als tijdens het versturen van de gegevens iets mis gaat waardoor uw gegevens bij derde zouden belanden.
Hoefsmederij Robert Spronck heeft wel een aantal beveiligingsmaatregelen ingebouwd die voldoen aan de Europese normen die hier voor gelden.
Uw gegevens worden niet opgeslagen en zullen alleen gebruikt worden ter communicatie naar u.

Auteursrechten foto´s.
Alle getoonde foto´s en logo zijn eigendom van Hoefsmederij Robert Spronck of van de maker van de foto.
Hiervoor is dan toestemming voor gegeven tot gebruik op de website van Hoefsmederij Robert Spronck.
De foto´s mogen niet zonder schriftelijke toestemming verder gebruikt worden.
Bij het schenden van de rechten zullen de benodigde rechtelijke stappen gemaakt worden.B.W.design - Maastricht Robert Spronck +31 (0)6-4863 99 89 - K.v.K.: 14084476 - © copyright 2014 Robert Spronck - Disclaimer